Són objetus d'aquest projecte: 

 

Visibilitzar altra manera de vore el VIH. Altra mirada és possible. Generar pensament.

Soterrar els estereotips que estructural i socialment s'han associat a la malaltia (exclussió, drogues, càrcer...)

Acompanyar els avanços mèdics amb una nova representació social de les persones seropositives. Donar un nou significat al discurs de la prevenció des de la perspectiva biopsicosocial. Crear suports visuals que acompanyen tarees educatives que duga a terme el Comité.

 

Contingut del projecte:

 

Per donar resposta a aquestes preguntes volem des del Comité Ciutadà AntiSIDA construir nous significats mitjançant la fotografia. Conscients de que els significats en la fotografia no estan en el que conté sinó en el que comunica a nivell cognitiu i emocional, volem generar un discurs que aporte idees i pensaments mitjançant narracions visuals que puguen contribuir a arrancar del nostre llenguatge i del nostre pensament la discriminació i el manteniment de l'estigmatització.

 

Per tot açò en col·laboració amb el grup de fotografia VIHSIBLES volem dur a terme una campanya d'informació mitjantzant la fotografia amb una idea central: som responsables del que creiem. Volem trencar les regles visuals imposades i interioritzades al voltant de la malaltia i que es tradueixen en forma de discriminació i exclusió. Eixes regles visuals considerem que són antigues i deixen fora un grup molt nombrós de seropositius i seropositives.

Volem trencar les regles de l'imaginari social negatiu al voltant de la malaltia i crer una imatge en consonància amb el progrés i els avanços mèdics. 

 

El contingut d'aquest projecte és altament visuals, utilitzant fotografies com a part essencial i element protagoniste del projecte per comunicar, emocionar i sorprendre, i en definitiva per 'receptar' altra mirada forn el VIH. Les fotografies es presentaran en diferents formats, suports, espais urbans, espais públics, privats, sales d'exposicions, impressions, estampacions, edició de fullets, tríptics, llibres... i utilitzades per a qualsevol campanya que es duga a terme des del Comité Ciutada AntiSIDA al llarg de l'any 2017.